La festa dell Repubblica Italiana a Praga quest´anno é solo da noi
Oslava státního svátku Italské republiky v Praze se koná letos jen u nás
2.6.2020 – La Cantina del Gusto – dalle/od 17:30

a tutti i partecipanti sara offerto-všichni účastníci dostanou
APERITIVO ITALIANO
0,20l.Vino o Prosecco + piattino Stuzzichini Italiani
0,20l. Vino nebo Prosecco + talířek italských pochoutek

Musica dal vivo nel corso della serata
Živá hudba v průběhu večera

Vi aspettiamo – Těšíme se na vás